เข้าสู่ระบบ UFABET
เข้าสู่ระบบ UFABET
เข้าเล่น สมัครสมาชิก ฝาก - ถอน LINE@

Privacy Policy

Privacy Policy คือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ทางเว็บไซต์ lightufabet.com สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ท่านต้องรู้ ก่อนเข้ามาใช้บริการ และทางเว็บไซต์ได้ทำการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด มาไว้ให้ผู้ใช้บริการได้ศึกษา และทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายต่าง ๆ ของทางเว็บไซต์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

Privacy Policy

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

ทางเว็บไซต์มีการรักษาความเป็นส่วนตัว ของสมาชิกเอาไว้ทั้งหมด ซึ่งทางเว็บได้มีนโยบายความเป็นส่วนตัว ที่เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล การบริการ และการคุ้มครองข้อมูลของสมาชิก

 • ข้อมูลที่เรารวบรวม

ข้อมูลของผู้ใช้บริการที่ได้ส่งเข้ามาทางเว็บไซต์ ซึ่งทางเว็บไซต์ได้จัดเก็บรายละเอียดมีดังนี้ ชื่อ-นามสกุล , อีเมล , ข้อมูลเกี่ยวกับการพนัน , ข้อมูลการจ่ายเงิน , และข้อมูลอื่น ๆ

 • วิธีการรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลต่าง ๆ ที่ทางเว็บได้รับมาจากสมาชิก ผ่านการสมัครสมาชิก , การวางเดิมพัน , และการใช้งาน เว็บไซต์เราใช้คุกกี้ และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ ด้วย

 • การนำข้อมูลมาใช้

ข้อมูลที่รวบรวมมานั้น จะถูกนำมาปรับปรุงเว็บไซต์ในเรื่องต่าง ๆ อย่างเช่น , การส่งข่าวสาร , การตลาด , การปฏิบัติตามกฎหมาย , และโปรโมชั่นต่าง ๆ

 • การแชร์ข้อมูล

ทางเว็บไซต์จะไม่มีการนำข้อมูลของสมาชิก ให้กับบุคคลอื่น ๆ ยกเว้นในกรณีที่จำเป็น หรือกรณีที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และต้องได้รับความยินยอมจากคุณ

 • การจัดเก็บของข้อมูล

ข้อมูลของสมาชิกจะถูกจัดเก็บเป็นอย่างดี ด้วยมาตรการความปลอดภัยทางเทคนิค และการบริหารที่เหมาะสม

 • ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี

ทางเว็บไซต์ไม่รับข้อมูลสมาชิก จากผู้ใช้บริการที่มีอายุไม่ถึง 18 ปี ถ้าเราค้นพบว่ามีการรวบรวมข้อมูล จากเด็กที่อายุไม่ถึงตามกำหนด ทางเว็บไซต์จะลบข้อมูลนั้นออกทันที

 • สิทธิ์ของผู้ใช้

ผู้ใช้บริการมีสิทธิ์ในการเข้าถึงการแก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนตัวของท่านเอง หากคุณต้องการเรียกใช้สิทธิ์นี้ กรุณาติดต่อทางเว็บไซต์ได้ที่ contact@lightufabet.com

 • การปรับปรุงนโยบาย

เราสามารถปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ตามความจำเป็น หรือสถานการณ์ต่าง ๆ และจะแจ้งให้ทราบพร้อมกันที่เว็บไซต์ lightufabet.com

 • การติดต่อเรา

ถ้าคุณมีคำถาม หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อได้ที่ contact@lightufabet.com

 • วันที่นโยบายนี้บังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ได้รับการใช้งานตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2018

 • ภาษาของนโยบายนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เขียนเป็นภาษาไทย หากมีการแปล เวอร์ชันภาษาไทยจะเป็นเวอร์ชันที่บังคับใช้ เราสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน และแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อไรก็ตามที่เห็นสมควร